CYNLLUN Y CYSYNIAD CYCHWYNNOL

CLICIWCH YMA I LAWRLWYTHO'R DOGFENNAU CAIS CYNLLUNIO DRAFFT

STRYD RHYDYCHEN

Y CWADRANT

TESCO

LC

DEWI SANT

Y SANTES FAIR

PARCIO

SIOPAU

(HTAI UWCHBEN)

CAFFIS A BWYTAI

(SINEMA A THAI UWCHBEN)

HAMDDEN, MANWERTHU A SWYDDFEYDD

GWESTY

ARENA Â LLE I 3,000

HEOL YSTUMLLWYNARTH

PONT GERDDED LYDAN DROS HEOL YSTUMLLWYNARTH

Mae'r cynllun hwn yn dangos y cysyniad cychwynnol o le rydym yn credu y dylai'r prif elfennau a thramwyfeydd fod.

 

Datblygir hyn dros y misoedd nesaf wrth i ni ystyried yr adborth a dderbynnir yn ystod y broses ymgynghori cyn-cyflwyno.

 

Disgwylir gwneud cais cynllunio amlinellol fis Mawrth nesaf.

GORSAF FYSUS