DRAFT PLANNING APPLICATION

CAIS CYNLLUNIO DRAFFT

DOCUMENT DOWNLOADS

DOGFENNAU A LAWRLWYTHWYD

DOWNLOAD FROM THIS PAGE ALL OF THE DRAFT PLANNING APPLICATION DOCUMENTS FOR THE PROPOSED DEVELOPMENT OF 'SWANSEA CENTRAL'

LAWRLWYTHO O'R DUDALEN HON YR HOLL DDOGFENNAU CAIS CYNLLUNIO DRAFFT AR GYFER DATBLYGIAD ARFAETHEDIG 'ABERTAWE GANOLOG'

Click on any of the PDF documents listed below to download it. The document will then open in a new browser window and from there you can download it by clicking on your browser's 'Download' button.

Cliciwch ar unrhyw un o'r dogfennau PDF a restrir isod i'w lawrlwytho. Bydd y ddogfen yn agor mewn ffenest newydd ac yna gallwch ei lawrlwytho drwy glicio'r botwm 'Lawrlwytho'.