• Mae safle Abertawe Ganolog yn cynnwys hen safle Dewi Sant a safle maes parcio’r LC ar ochr dde Heol Ystumllwynarth.
  • Mae’r Cwadrant wedi’i gynnwys o fewn y llinell goch oherwydd efallai y bydd angen rhai newidiadau er mwyn sicrhau integreiddio da.