YMGYNGHORIAD CYHOEDDUSABERTAWE GANOLOG-Swansea CentralPublic Consultation


Mae newidiadau dramatig a chyffrous wedi’u cynllunio ar gyfer canol Abertawe. Mae Cyngor Abertawe yn gofyn i’r cyhoedd am ragor o adborth ar ei gynlluniau terfynol ar gyfer cam 1 o’i ddatblygiad Abertawe Ganolog yng nghanol y ddinas.  Dyma eich cyfle i gymryd rhan, dweud eich dweud a helpu i lywio dyfodol eich Dinas.

Dramatic and exciting changes are planned for the heart of Swansea. Swansea Council is asking the public for further feedback on its final plans for phase 1 of its Swansea Central development in the heart of the city.  This is your opportunity to get involved, have your say and help shape the future of your City. 

ARDDANGOSFA GYHOEDDUS

o’r cynigion dylunio manwl ar gyfer yr Arena Dan Do newydd a rhannau eraill o gam cyntaf datblygiad Abertawe Ganolog

Ddydd Gwener 15 Mehefin 2018
9.30am i 8pm
NEUADD EGLWYS DEWI SANT
Sgwâr Dewi Sant, Abertawe

PUBLIC EXHIBITION

of the detailed design proposals for the new Indoor Arena and other parts of the first phase of Swansea Central’s development.

Friday 15th June 2018
9.30am to 8pm
ST DAVID’S CHURCH HALL
St David’s Place, Swansea

BYRDDAU YMGYNGHORI-CONSULTATION BOARDS

Isod gallwch sgrolio drwy’r byrddau ymgynghori amrywiol. Cliciwch ar unrhyw un ohonynt i weld fersiwn fwy.

Below you can scroll through the various consultation boards. Click on any one of them to view a larger version.

Lawrlwythwch y byrddau ymgynghori

Cliciwch yma i lawrlwytho'r byrddau ymgynghori mewn fformat pdf.

LAWRLWYTHO

Dweud eich dweud

Defnyddiwch y ffurflen adborth hon a chyflwyno eich barn ar y cynigion.

FFURFLEN ADBORTH

Download the consultation boards

Click here to download the consultation boards in pdf format.

Download

Have your say

Use this feedback form and submit your views on the proposals.

Feedback form

DYDDIAD CAU AR GYFER ADBORTH-FEEDBACK DEADLINE

000 days 00 hours 00 minutes 00 seconds

Sicrhewch eich bod yn dweud eich dweud erbyn dydd Gwener 22 Mehefin.

Make sure you have your say by Friday 22nd June.